Hur snabbt måste jag flytta in när jag tackat ja?

Svar

Inflyttningen till särskilt boende ska ske skyndsamt efter tillträdesdatum. Vanligtvis inom en till två veckor.