Kan jag bo med min make/maka?

Svar

Ja det finns några större lägenheter som gör det möjligt. Make/maka kan i de fall det är möjligt välja att flytta med till ett äldreboende även om vårdbehovet inte finns. Ett biståndsbeslut måste dock finnas för varje person.