Kan jag välja på vilket boende jag vill bo?

Svar

Kommunen försöker alltid tillmötesgå önskemål om var man vill bo, men det är inte säkert något blir ledigt på ett specifikt boende under tiden du väntar.

Du erbjuds utifrån tillgång. Om du vill byta boende kan du anmäla till boendesamordnaren vilket boende du vill byta till. Du erbjuds då byte av boende när plats finns på ditt önskemål.