Kan man få särskild skolmat?

Svar

Om ditt barn har födoämnesallergi, överkänslighet eller av annan orsak är i behov av särskild kost, måste skolan veta detta för att bland annat kunna anpassa skollunchen.

Fyll i blanketten "Anmälan för elev med behov av särskild kost" och lämna till skolsköterskan. Sker förändringar av barnets kostbehov under skoltiden, måste skolsköterskan informeras och nytt formulär ifyllas snarast.

Hämta blanketten Anmälan för elev med behov av särskild kostPDF (pdf, 616 kB)