Kan man stå i kö till äldreboende (särskilt boende)?

Svar

Det är dina personliga behov av vård och omsorg som avgör om du kan beviljas särskilt boende. Det går därför inte att ställa sig i kö till ett äldreboende eller demensboende. Du behöver ett biståndsbeslut från kommunen.

Kontakta biståndsenheten på kommunen där du får göra en ansökan om särskilt boende. Biståndshandläggaren gör en utredning om ditt behov. Däremot kan du berätta för handläggaren om du har önskemål om ett specifikt boende.