När ska jag börja betala hyra?

Svar

Hyran debiteras från och med den dag lägenheten är inflyttningsklar. Kostnad för omvårdnad/service och kost/förbrukning börjar debiteras från och med inflyttningsdagen. Kostnaderna debiteras en månad i efterskott.