Om jag inte trivs i den gruppbostad eller servicebostad jag bor i, får jag byta då?

Svar

Ta upp det med din kontaktperson i boendet och om du har god man eller förvaltare så prata med den personen också. Om ni tillsammans tycker att det bästa är att du får flytta till en annan grupp- eller servicebostad så ordnar vi det när det finns en ledig lägenhet att byta till.