Vad finns det för aktiviteter på boendet?

Svar

Det varierar från boende till boende. Det finns både gemensamma aktiviteter för hela boendet samt aktiviteter per avdelning. En aktivitet kan också vara något som en enskild person önskar göra.