Vad ingår i hyran?

Svar

I hyran ingår el, vatten och trygghetslarm.