Vad ingår i omvårdnad/service?

Svar

Det stöd och hjälp som du beviljats av biståndshandläggare, se biståndsbeslutet som du fått hemskickat.