Vad kostar det att bo på ett särskilt boende?

Svar

I särskilt boende betalar du avgift för hyra, omvårdnad/service och för kost/förbrukning . Du betalar hyra för din lägenhet beroende på storlek. Kontakta kommunens avgiftshandläggare för mer information.