Vem kan få hemsjukvård?

Svar

Du som inte själv, eller med hjälp av någon annan, kan ta dig till en hälsocentral eller vårdcentral kan få hemsjukvård i ditt hem.

Det är personal från hälsocentralen eller sjukhus som bedömer ditt behov av hemsjukvård. De ger ett uppdrag till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. När behovet av hemsjukvård upphör är det hemsjukvårdens personal som bedömer detta.