Vilka får skolskjuts?

Svar

Elever i grundskola och särskola har rätt till skolskjuts om skolvägen mellan bostaden (tomtgränsen) och skolområdet i förskoleklass till och med årskurs 3 är mer än 2 km.

Elev i årskurs 4 - 6 mer än 3 km.
Elev i årskurs 7 - 9 mer än 4 km.

Här kan du läsa mer om skolskjuts