Inloggning fjärrarbetsplats

Härnösands kommuns logotyp

Vid inloggningsproblem så kontakta i första hand
IT-avdelningens helpdesk på telefon: 0611 - 34 88 88
eller it-support@harnosand.se