Tillgänglighet och anpassning

För att en hemsida ska anses vara tillgänglig ska den kunna användas av så många som möjligt, oberoende av funktionshinder eller tekniska begränsningar. Oavsett om man använder en traditionell webbläsare eller exempelvis skärmläsare ska man på ett enkelt sätt kunna tillgodogöra sig all information på en webbsida.
 
För att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet på en webbsida är det viktigt att den är uppbyggd på rätt sätt. Det kan likställas med byggnationen av ett hus - Det är viktigt att ha en bra och stabil grund att bygga på och därefter följa standarder då man konstruerar och sätter samman huset.
 
Harnosand.se är byggd i enlighet med de vedertagna riktlinjerna från W3C som säkerställer att hemsidan kan användas med olika hjälpmedel.

På harnosand.se har vi också ett antal hjälpmedel för personer som behöver hjälp för att ta del av informationen på hemsidan.

Lättläst information
Övergripande information om kommunens finns på lättläst svenska. Den lättlästa informationen hittar du i översta raden på hemsidan. Målgruppen för Lättläst är stor, det kan vara dyslektiker eller personer som inte har svenska som modersmål.

Talsyntes
Webbplatsen är också utrustad med en talsyntes som gör att du kan få sidan uppläst för dig. Även det är en hjälp för personer som har läs och skrivsvårigheter eller av annan orsak tycker det är lättare att lyssna till information än att själv läsa den. För att aktivera lyssnafunktionen klickar du på knappen "Lyssna" längst upp på webbplatsen. När du har aktiverat lyssnafunktionen kan du välja att markera ett stycke som du vill ha uppläst eller att få hela sidan uppläst genom att peka på pratbubblan som kommer upp när du ställer dig med markören i textstycket.  

Större text
Om du har synsvårigheter kan du underlätta ditt surfande genom att ändra textstorleken i din webbläsare. Detta gör du lättast genom att klicka på knappen "Anpassa" längst upp på webbplatsen.