Publicerad 2019-02-26

Nominera årets handledare till Vård- och omsorgscollege

Under våren kan arbetskamrater, chefer, elever och lärare, inom VO-College nominera kandidater till den regionala uttagningen av Årets handledare.

På arbetsplatser som är knutna till VO-College finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen.

Nomineringen sker lokalt, regionalt och nationellt. Regionalt college utser en kandidat och nominerar denne till den nationella utmärkelsen som delas ut vid rikskonferensen i Stockholm i november. Läs mer på VO-College hemsida.länk till annan webbplats

Vem kan bli nominerad?
Handledare som handleder elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och Barn- och fritidsprogram samt motsvarande vuxenutbildning, studerande på Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg, elever som validerar, anställda på yrkesintroduktionsavtal eller andra nyanställda kan nomineras. Handledaren ska vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet eller därmed likvärdig utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege.

Nomineringsförfarande
Under våren nominerar arbetsplatser, utbildningar, kollegor, elever till den lokala nomineringen och en kandidat kan så småningom bli Västernorrlands handledare. Den lokala nomineringen Västernorrland avslutas den 6 juni och resultatet av de lokala och regionala nominering kommer att offentliggöras vid Dialogmötet med förtroendevalda under hösten.

Samtliga lokalt utnämnda handledare uppmärksammas vid dialogmötet i under hösten och den handledare som blir Västernorrlands handledare får ett stipendium på 3 000 kronor och går vidare till den nationella uttagningen.

Kriterier för nomineringen
Handledaren ska:
• vara en god ambassadör för vård- och omsorgsyrket
• ha ett gott bemötande av studerande, brukare och arbetskamrater
• ha förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö samt
• vara en inspirerande och stöttande handledare.

Skriv en motivering till var och en av de fyra kriterierna. Ditt svar vill vi ha senast 7/6.

Här kan du nominera årets Handledare 2019länk till annan webbplats