Publicerad 2019-06-14

Välkommen till Socialnämndens öppna sammanträde

Socialnämnden sammanträder onsdag den 19 juni 2019 klockan 10.00 i Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Härnösand

Klockan 10.00 – 12.00 är sammanträdet öppet för allmänheten och mellan 11.30 – 12.00 svarar Socialnämndens ledamöter på dina frågor.

Dagordning med handlingar kommer att finnas tillgängliga vid sammanträdet. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens webbplats.