Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

MAS ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering som ges i kommunens regi följer lagstiftningen. 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) främsta uppgift är att ansvara för att vårdtagare i särskilda boenden och inom hemsjukvården får en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientlagen.

Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0611 - 34 80 00
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se