Övriga stödtjänster

Härnösands kommun har flera olika stödtjänster. Du kan läsa mer om dem här. 

Hjälpsamme Sam

Alla pensionärer över 65 år kan idag få hjälp med diverse vardagssysslor av en så kallad "Hjälpsamme Sam", även de som har biståndsbeslut om hemtjänst.

Hjälpsamme Sam är en person som kan hjälpa till med vissa enklare sysslor. Syftet med Hjälpsamme Sam är att bidra med att minska antalet fallolyckor i hemmet bland äldre i Härnösands kommun och därmed göra det möjligt för de äldre att bo kvar i sin hemvana miljö. Tjänsten är gratis.

Exempel på tjänster Hjälpsamme Sam utför:

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier
  • Sätta upp tavlor eller mindre hyllor
  • Sätta upp och ta ner gardiner
  • Fästa sladdar
  • Smörja lås eller gångjärn

Hjälpsamme Sam kommer inte att putsa fönster, skotta snö, klippa gräs eller utföra uppdrag där det krävs yrkeskunniga hantverkare exempelvis som elektriker, rörmokare och liknande.

Ring Hjälpsamme Sam på telefon: 0611 - 833 11

Matdistribution

Matdistribution innebär att du kan beställa mat och få den hemkörd till dig. Hemtjänsten tar in beställningen och bär ut matlådan till dig. Matdistribution är färdiglagad mat, producerad av kommunens kostenhet Navet. Maten är näringsberäknad och lagas med en hög andel närproducerade råvaror.

Matdistribution kostar 250 kr/mån samt en kostnad per matportion.

Du ansöker om matdistribution hos Biståndsenheten. Läs mer om hur du ansöker här.

Vid avbokningar kontaktas Margaretha Westin 0611-34 80 38. Avbokningar ska göras minst två dagar i förväg.

Läs mer om aktuella matsedlar på Kostenhetens och Navets sida

Vårdhundsteamet

Vårdhundteamet arbetar på remisser mot brukare som har behov. Teamet besöker då brukare i sitt hem utifrån ett individuellt utarbetat program utifrån sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor och behov. Hundarna bidrar i förvaltningens arbete för att skapa ett värdigt liv och välbefinnande för våra äldre. Värdigt liv och välbefinnande är ett mål utifrån värdegrunden i socialtjänstlagen.

En terapi/vårdhund har testats för sin lämplighet i ett särskilt test och fått godkänt resultat i samtliga moment. Hunden har därefter tränats av sin ägare, med stöd av instruktörer, under den ettåriga utbildningen och tillsammans med föraren genomgått ett praktiskt test för certifiering med godkänt resultat. Hunden har tillsammans med sin förare till uppgift att träna, motivera och sprida glädje och välbefinnande till personer som har någon form av funktionsnedsättning. Hunden testas om vartannat år.

Allt arbete med terapi- och vårdhund sker utifrån riktlinjer som tagits fram i kommunen där bland annat tas hänsyn till hygienaspekter, smittspridning, allergier och ansvarsfördelning.

Kontaktuppgifter
070-340 43 98

Hemsändning

Bor du i ett hushåll som ligger 2 kilometer till närmsta mataffär? Då har du möjlighet att ansöka om hemsändning vilket innebär att man beställer varor från butik, får dem förpackade och levererad direkt hem till dörren

Du kan ansöka om hemsändningsbidrag här

Trygg hemgång

Trygg hemgång är en grupp undersköterskor som arbetar för att du ska känna trygghet och delaktighet när du kommer hem från sjukhus eller korttidsvistelse. När du kommer hem från sjukhus eller korttidsvistelse finns en undersköterska på plats och möter dig. Tillsammans går ni igenom praktiska göromål och planerar för de närmaste dagarna i lugn och ro. Ni går igenom de vardagliga sysslorna som du ska utföra i ditt hem, pratar om vad som känns svårt och ger tips och råd. Den första tiden hemma bygger på ett nära samarbete mellan dig och de personer som arbetar med Trygg hemgång.

Biståndshandläggaren utreder och gör en bedömning utifrån behov om aktuell brukare behöver hjälp i hemmet med stöd av Trygg hemgång. Beslut fattas i samband med vårdplanering på sjukhus eller korttidsvistelse och beviljas utifrån behov under en begränsad tid.

Trygg hemgång arbetar dagtid måndag till fredag. Utöver dessa tider ger hemtjänstens utförare stöd kväll och helg, samt nattpatrullen under natten. Trygg hemgång har en nära samverkan med varje hemtjänstutförare. Trygg hemgånggruppen har även ett nära samarbete med områdesansvarig arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska i hemsjukvården.

Läs mer om Trygg hemgång i denna broschyrPDF (pdf, 587.9 kB)