Anhöriggrupp

Enheten för anhörig och närståendestöd erbjuder förutom anhörigkonsulentens stödjande enskilda samtal även stöd i anhöriggrupper.

De anhöriggrupper där vi erbjuder stöd är:

 • Anhöriggrupp för anhöriga till demenssjuka. Finns på både dagtid och kvällstid.
 • Anhöriggrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Denna grupp träffas på kvällstid.
 • Anhöriggrupp för anhöriga till personer med neurologiska funktionshinder: Parkinson, Stroke, MS, lösningsmedelsskador, ALS, Ataxier, Huntingtons sjukdom, Narkolepsi, inkontinens, neuromuskulära sjukdomar, cerebral pares och narkolepsi

De gånger vi inte erbjuder stöd i anhöriggrupper

Vi erbjuder inte stöd i anhöriggrupper för anhöriga till personer med:

 • Intellektuella funktionsnedsättningar
 • Missbruk och beroendeproblematik
 • Sjukdomar och funktionsnedsättningar som inte ingår i anhöriggrupperna

I de här fallen kan stöd ges via enskilda stödsamtal.

Länkar till övrigt stöd

 • Anhöriglinjen: Anhöriglinjen är en nationell stödlinje som bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. Nås på
  Telefon: 0200-239 500 eller
  E-post: anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se
 • Nationellt kompetenscentrum för anhöriga
  www.anhoriga.selänk till annan webbplats
 • Svenskt demenscentrum
  www.demenscentrum.selänk till annan webbplats
 • Mind – För psykisk hälsa
  mind.selänk till annan webbplats
 • IOGT-NTOs: Hjälplinje.
  Ger stöd vid alkohol och narkotikaproblematik.
  Telefon: 020-80 80 80 Samtalet är kostnadsfritt.
 • Självmordslinjen
  Telefon: 901 01
 • Jourhavande medmänniska
  Telefon: 08-702 16 80