Öppen mötesplats

Den öppna mötesplatsen innebär att brukaren själv väljer sitt deltagande och verksamheten blir tillgänglig för fler medborgare. Verksamheten blir också mer flexibel och man kan planera verksamheten utifrån olika kommundelars behov.

Sommar på Gula Villan

Mer om Öppen mötesplats

Mötesplatserna syftar till att vara just mötesplatser.

För att besöka den öppna mötesplatsen krävs inget biståndsbeslut. Statistik förs över antal besökare och aktiviteter. Med jämna mellanrum görs kontroller av besökarnas olika intressen för att anpassa verksamheterna utifrån behov och önskemål.

Fika serveras vid öppna mötesplatsen på Gula Villan, det kostar 20 kronor.

Besökaren behöver kunna ta sig själv till den öppna mötesplatsen

Om besökare har hjälp- och omsorgsbehov som man inte kan tillgodose på mötesplatserna kommer de hänvisas till högre omsorgsnivå. Detta kan vara avlastning vid korttidsenhet etc. Den öppna verksamheten är inte en dagverksamhet.

Vid de öppna mötesplatserna finns volontärer. Besökaren behöver själv kunna ta sig till och ifrån den öppna mötesplatsen. Handgriplig hjälp till och från toalettbesök kan vara svårt att lösa då mötesplatserna till stor del bemannas av volontärer. Finns ett sådant behov måste ärendet diskuteras med personal på anhörig- och närståendestödet.

Mötesplatser för alla våren 2020PDF (pdf, 1.2 MB)

Det finns öppna mötesplatser på Härnögården och på Ängecenter.
Kontakta enheten för Anhörig och närståendestöd om du vill veta mera.