Härnösands kommun och flyktingmottagandet

Vi får många frågor om vad kommunen gör för de människor som har flytt från sina hemländer och kommer till Härnösand. Här kan du läsa om kommunens arbete och hur du som privatperson kan göra en insats.

Härnösands kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket där det framgår hur många flyktingar och ensamkommande barn som kommunen ska ta emot under en tid.

I Härnösands kommun är det Arbetslivsförvaltningen som sköter mottagandet av flyktingar som beviljats asyl. Socialtjänsten har ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen.

De asylsökande som bor på Migrationsverkets förläggningar ansvarar Migrationsverket för fram till att de får ett beslut om asyl. Då ska de bosätta sig i en kommun och kommer in i integrationsprocessen i kommunen.

Du kan göra en insats

Kan du tänka dig att göra en insats för att hjälpa
en person som varit på flykt finns det många sätt att hjälpa till. Läs mer om hur du kan hjälpa till.

Ensamkommande barn och unga

De flesta ensamkommande barn är mellan 14 -18 år och i nuläget kommer det fler barn än vad som står i överenskommelsen. De placeras i första hand på kommunens hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, där personal arbetar. I vissa fall handlar det om yngre barn eller barn med särskilda behov och då placeras de oftast i familjehem.