Så hjälper du till i flyktingsituationen

Vi får många frågor om hur man kan bidra som privatperson när det gäller flyktingmottagande. Vi är glada över det stora engagemanget och här har vi samlat en del information om vad du som invånare kan bidra med. Informationen uppdateras löpande.

Härnösands kommun erbjuder dig som privatperson följande aktiviteter för att hjälpa till:

Samlingspunkten

Samlingspunkten är en social mötesplats dit man kan komma för att umgås. Alla nysvenskar likväl som svenskfödda är välkomna för att mötas, skapa kontakter och lära om varandras kulturer. Du kan också via föreningar arbeta som volontär vid exempelvis svenskundervisning. Ta gärna kontakt med Samlingspunkten för att erbjuda ditt stöd.

Kontakt:
Sanna Hellberg, arbetsmarknadskonsulent, Arbetslivsförvaltningen.
E-post: susann.hellberg@harnosand.se eller telefon: 070-210 58 91

Flyktingvän

Att ha eller att vara en flyktingvän är ett sätt att umgås över gränserna. Det underlättar en social integration för nyanlända som får kontakt med etablerade personer i Sverige så att de snabbare blir en del av samhället.

Det kan vara en person, en familj, en grupp, ett företag eller förening som ansöker om att bli en flyktingvän. Om du är svenskfödd eller ej har ingen betydelse, det handlar om att integrera nyanlända i samhället. Att delta är ideellt, ingen ersättning ges. Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en flyktingvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill ha en personlig kontakt.

Kontakt:
Vi har just nu många som önskar bli flyktingvän och vi jobbar hårt med att matcha ihop personer. På grund av det stora intresset så kan vi inte längre ta in anmälningar via hemsidan. Du är välkommen att komma in till Samlingspunkten på Viktoriagatan 3 och prata med personalen där om hur du kan göra för att bli flyktingvän.

Godemän och förvaltare

Behovet av gode män och förvaltare är mycket stort. Många står i kö, därför behövs din insats. Ensamkommande flyktingbarn har just nu stort behov av gode män. Läs mer om hur du blir godeman.

Bli familjehem

Det saknas familjehem i Härnösand. Att bli familjehem kan vara ett sätt att stötta bland annat flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn. Ensamkommande ungdomar placeras vanligtvis på kommunens HVB-hem eller stödboenden. Läs mer om kommunens HVB nedan. Läs mer om familjehem.

Frivilligorganisationer & kyrkor:

Svenska Kyrkan - Stöd medmänniskor på flyktlänk till annan webbplats

Rädda Barnen Härnösandlänk till annan webbplats

Röda Korset Härnösandlänk till annan webbplats

Bidra genom UNHCRFN:s flyktingorgan
UNHCR arbetar för att ge människor på flykt internationellt skydd och hitta varaktiga lösningar för deras svåra situation. Ta reda på mer och kontakta UNHCRlänk till annan webbplats