Äldreomsorg

Ett äldre par vid vattnet

Om du behöver stöd med att utföra de vardagliga sysslorna eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst. Om behovet av hjälp i hemmet är stort och omfattande och du inte känner dig trygg i hemmet kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Behovet utreds först av en biståndshandläggare i samråd med dig och eventuellt någon närstående. De flesta insatserna måste du ansöka om och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

I spalten till vänster hittar du information om kommunens verksamheter och tjänster som riktar sig till äldre.

Vill du få mer information eller göra en ansökan?

Vänd dig till Biståndsenheten, telefon: 0611 - 34 82 01
eller använd dig av vår E-tjänst.

Ansök om särskilt boende eller hemtjänst direkt på hemsidan

I våra e-tjänster kan du ansöka om särskilt boende eller hemtjänstlänk till annan webbplats

Du loggar in med din e-legitimation.