Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar i din invanda miljö kan du ansöka om att få hjälp från hemtjänsten. Hemtjänsten hjälper dig med sådant som du inte klarar på egen hand och är en dygnet runt-verksamhet.

Hjälp i hemmet kan till exempel handla om:

  • personlig omvårdnad
  • serviceinsatser
  • social samvaro
  • trygghetslarm
  • matdistribution

Beslut om hemtjänst fattas av biståndshandläggare efter en utredning i samråd med dig.

När du fått ett beslut om hemtjänst görs ett hembesök och en genomförandeplan upprättas. Därmed har du  möjlighet att påverka hur din hjälp ska utformas.  

Arbetsuppgifterna utförs av omvårdnadspersonal.

Hemtjänsten är inte en allmän rättighet utan förutsätter ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Läs i broschyren om vilket stöd och hjälp du kan ansöka omPDF (pdf, 335 kB)

Vill du få mer information eller göra en ansökan

Kontakta Biståndsenheten
Telefon: 0611 - 34 82 01

eller använda dig av vår E-tjänst:
Anmälan om stöd och servicelänk till annan webbplats

Att ansöka om stöd och hjälp

Läs gärna om hemtjänstens resultat i Socialstyrelsens Öppna jämförelserExcel (excel, 25.6 MB)

Du behöver inte logga in för att göra din beräkning.

Ansök om hemtjänst eller särskilt boende direkt på hemsidan

I våra e-tjänster kan du ansöka om hemtjänst eller särskilt boendelänk till annan webbplats

Du loggar in med din e-legitimation.