Genomförandeplan

Genomförandeplan - planering hur din hjälp ska utformas

Genomförandeplanen skriver/planerar vi tillsammans med dig eller den person som du väljer ska företräda dig.

Genomförandeplanen beskriver mer i detalj om den hjälp du fått beviljad, hur den ska ges för att du ska få insatserna utförda på ett för dig tillfredsställande sätt. Dina önskemål dokumenteras i genomförandeplanen som efter att den skrivits in i verksamhetssystemet ska förvaras hemma hos dig.

Här antecknas också målsättningen med stödet samt vem bland personalen som är din kontaktperson. Genomförandeplanen gör att insatserna kan följas upp på ett bra sätt för att du ska känna att du får den hjälp du är i behov av.