Trygg hemgång

Trygg hemgånggruppens fyra undersköterskor arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och målet är att brukaren ska känna trygghet och delaktighet.

Biståndshandläggaren utreder och gör en bedömning utifrån behov om aktuell brukare behöver hjälp i hemmet med stöd av Trygg hemgång. Beslut fattas i samband med vårdplanering på sjukhus eller korttidsvistelse och beviljas utifrån behov under en begränsad tid.

Personalen i Trygg hemgånggruppen arbetar dagtid måndag till fredag. Trygg hemgång undersköterska möter vid hemkomst, tillsammans med brukaren planeras behovet av insatser. Brukaren kommer att få stöd utifrån sina behov i vardagen med träning, hjälpmedel, omvårdnad, och service.

Utöver dessa tider ger hemtjänstens utförare stöd kväll och helg, samt nattpatrullen under natten. Trygg hemgång har en nära samverkan med varje hemtjänstutförare. Trygg hemgånggruppen har även ett nära samarbete med områdesansvarig arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska i hemsjukvården.

För mer information, läs broschyren om Trygg hemgång.PDF (pdf, 587.9 kB)

Här kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka om stöd och hjälp