Hjälpsamme Sam

Alla pensionärer över 65 år kan idag få hjälp med diverse vardagssysslor av en så kallad "Hjälpsamme Sam" (via Samhall), även de som har biståndsbeslut om hemtjänst.

Hjälpsamme Sam är en person som kan hjälpa till med vissa enklare sysslor.

Syftet med Hjälpsamme Sam är att bidra med att minska antalet fallolyckor i hemmet bland äldre i Härnösands kommun och därmed göra det möjligt för de äldre att bo kvar i sin hemvana miljö.

Tjänsten är gratis!

Så kontaktar du Hjälpsamme Sam

Ring Hjälpsamme Sam på telefon: 0611 - 833 11.

Vad kan Hjälpsamme Sam göra för dig?

Hjälpsamme Sam ska i första hand hjälpa pensionären med riskfyllda arbetsmoment för att förebygga fallolyckor som exempelvis:

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier.
  • Sätta upp tavlor eller mindre hyllor.
  • Sätta upp och ta ner gardiner.
  • Fästa sladdar.
  • Smörja lås eller gångjärn.

Det finns förstås arbeten som Sam inte gör.
Hjälpsamme Sam kommer inte att putsa fönster, skotta snö, klippa gräs eller utföra uppdrag där det krävs yrkeskunniga hantverkare exempelvis som elektriker, rörmokare och liknande.