Information om kundval

Information om kundval inom hemtjänst

Sedan 1 december 2012 tillämpar Härnösands kommun kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

För dig som har beviljats hemtjänst innebär det en möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna – kommunens hemtjänst eller en privat hemtjänstutförare.

Du betalar samma avgift oavsett om du väljer kommens hemtjänst eller en privat hemtjänstutförare.

De utförare du kan välja mellan är godkända av kommunen. För att bli godkända måste hemtjänstutförarna uppfylla de krav som kommunen ställer. Kraven gäller alla hemtjänstutförare – även kommunens hemtjänst.

Du väljer den hemtjänstutförare som du anser motsvara dina krav och önskemål. Att välja är en möjlighet men inte ett krav. Vill du inte välja så behöver du inte. Du kommer alltid att få den hjälp du har rätt till.

Du kan byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill. Du behöver inte tala om varför du vill byta utförare, varken för kommunen eller den hemtjänstutförare du inte vill ha längre.

Om du vill byta hemtjänstutförare kontakta:
Biståndsenheten
Telefon växel: 0611-34 80 00

Dokument för dig som är beviljad hemtjänst

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Till dig som har hemtjänst 2013.pdföppnas i nytt fönster 347.1 kB
PDF Val av hemtjänstutförare.pdföppnas i nytt fönster 168.2 kB

För ytterligare information kontakta enhetschef Eva Ehn.
E-post: eva.ehn@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 46.

Sidansvarig

Sidansvarig: