Bostadstillägg

Du som saknar eller har låg pension har möjlighet att ansöka om extra ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd. Båda förmånerna är inkomstprövade.

När make/maka flyttar till äldreboende finns det möjlighet att ansöka om förändrat civilstånd under bestående äktenskap. Pensionen beräknas då om.

Ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd görs hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.