Stöd till anhöriga / Öppen mötesplats

Socialtjänstlagen, 5 kapitlet 10 §, säger att  "Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder."

Socialförvaltningen har olika former av stöd till anhöriga till äldre, långvarigt sjuka och personer med funktionsnedsättning.

En del av dessa stöd riktar sig direkt till anhörigvårdaren och är stödsamtal, stödgrupper, må bra aktiviteter och utbildning. En del tjänster fungerar som indirekt stöd till anhörigvårdaren genom att de vänder sig till den vårdade.

Vid fikabordet
Foto: Barbro Jansson.

Exempel på dessa indirekta stöd är hemtjänst, dagverksamhet, avlastning i hemmet  och korttidsvistelse.

Läs gärna vår broschyr Anhörig/närståendestödPDF (pdf, 3.3 MB)

För mer information besök nedanstående hemsidor