Anhörigcenter / Öppen mötesplats

Gula villan

Anhörigcenter finns i Gula villan.

Vi erbjuder:

Samtal till dig som klient eller anhörig - individuellt utformat stöd. Vid enheten använder vi COAT (Carers Outcome Agreement Tool), ett instrument för att kartlägga och identifiera viktiga områden för anhöriga och närstående så att stödplan kan upprättas och stödet individanpassas.

Anhöriggrupper:

  • Demensgrupp - dagtid
  • Demensgrupp - kvällstid (för yrkesverksamma anhöriga)
  • Neurologigrupp - dagtid (Parkinson, stroke, MS, ALS, Ataxier, Cerebral pares, Epilepsi, Huntingtons sjukdom, lösningsmedelsskador, MG - myastenia gravis, Narkolepsi, NMD - neuromuskulära sjukdomar, Polyneuropati och ryggmärgsskador)
  • Psykiatrigrupp - kvällstid
  • Anhöriggrupp - kvällstid (ospecifik problematik)

Stödgrupp
Stödgrupp är stöd som riktar sig till både anhörig och närstående.

  • Strukturerat stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga enligt PER-modellen. En evidensbaserad modell för strukturerat stöd.
  • Stödgrupp till personer som är drabbade av Parkinson och deras anhöriga.

Läs broschyren Anhörig/närståendestödPDF (pdf, 3.3 MB)

Volontärverksamhet
För dig som vill vara volontär eller behöver en volontär

Öppen mötesplats
En mötesplats för social samvaro för att bryta isolering och ensamhet eller bara för att bidra med stimulans. Mötesplatsen riktar sig till alla oavsett ålder.

Anhörig och närståendecenter har sina mötesplatser på
Gula Villan, Härnögården, Högsjögården och Ängecenter. För tider och datum Läs broschyren Mötesplatser för allaPDF (pdf, 2.1 MB)

Förebyggande hembesök
Vi gör hembesök för att fånga upp behov av stöd och hjälp samt ge information om kommunens verksamheter.

Dagverksamhet
Dagverksamheten har social inriktning och demensinriktning. Biståndsbeslut krävs. Är du intresserad, kontakta biståndshandläggare.

Kontakt

Anhörig- och närståendecenter
Gula Villan
Hospitalsgatan 21
871 31 Härnösand