Vill du bli volontär?

Som volontär (ideell resursperson) bestämmer du själv hur mycket du vill ställa upp och engagera dig. Bara någon timma i veckan kan göra stor nytta. Den stunden kan betyda mycket för dem som inte har någon annan.
 
Att vara volontär handlar om att hjälpa och stödja andra praktiskt och mänskligt till ömsesidig glädje. Du väljer själv vilka uppgifter du vill ta på dig. Att vara volontär innebär att du också får mycket tillbaka. Nya vänskapsband knyts och det ger ofta en extra glädje i tillvaron för den som tar emot men även för den som ger insatsen.
 
Som volontär har du erlagt tystnadsförsäkran vad gäller den enskildes personliga förhållanden.
 
Om du är intresserad kontakta:

Marie Hägglund

Anhörigkonsulent
Maria Sundin Forslund
Telefon: 0611-34 84 49.

Marie Hägglund

Anhörigkonsulent
Barbro Jansson
Telefon: 0611-34 83 41