Avlösning i hemmet

Med avlösning i hemmet avses att en person från hemtjänsten tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Anhöriga/närstående kan behöva hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra egna aktiviteter.

Vill du få mer information eller göra en ansökan

vänd dig till Biståndsenheten
telefon 0611-34 82 01

Telefontid:
Måndag - torsdag 08.30 - 12.00
Fredag 08.00 - 09.30