Lupinen

Välkomna till Lupinens dagverksamhet för demenssjuka

Dagverksamheten erbjuder aktiviteter, samvaro och gemenskap för våra gäster samt avlastning för anhöriga.

Lupinen är en biståndsbedömd insats så vill ni ansöka, kontakta kommunens biståndshandläggare för bedömning.

Kostnad för förtäring tas ut.

Aktiviteterna utformas individuellt. Vi tar gärna del av gästernas intressen för att kunna planera aktiviteterna för att passa individen.

Resor till och från kan göras via färdtjänst. Ansökan gör ni hos kommunens färdtjänsthandläggare.

Lupinens personal beställer resorna för de gäster som har färdtjänst.

För mera information

Kontakta Lupinens dagverksamhet på telefon 0611-348273