Korttidsenheten

Korttidsenheten har platser för tillfälliga eller periodvisa vistelser när dina närstående behöver avlösning eller när ditt behov av vård och omsorg tillfälligt inte kan tillgodoses i hemmet.

Vill du få mer information eller göra en ansökan

vänd dig till Biståndsenheten
telefon: 0611 - 34 82 01

Telefontid:
Måndag - torsdag 08.30 - 12.00
Fredag 08.00 - 09.30