Korttidsenheten

Syftet med vistelsen på Korttidsenheten är för utredning, tillfällig avlastning, växelvård, i väntan på särskilt boende samt vård vid livets slut.

För mer information, läs Korttidsenhetens folder - Välkommen till KorttidsenhetenPDF (pdf, 1.2 MB)

För vidare kontakt:


Korttidsenheten
Brännavägen 67
871 62 HÄRNÖSAND
Telefonnummer Korttidsenheten
Boendechef0611-34 86 53
Sjuksköterska0611-34 86 46
Personalgrupp  A0611-34 86 56
Personalgrupp B0611-34 86 90
Personalgrupp C0611-34 86 69