PER-modellen - varumärkesskyddad modell för strukturerat stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga

PER-modellen är en evidensbaserad modell som syftar till att skapa struktur och mervärde i stödet till demenssjuka personer och deras anhöriga. Den bygger på pedagogik, emotionellt stöd samt på relationsbyggande.

Grunden är att Annika Kjällman-Alm forskat på stödet som ges vid enheten för anhörig och närståendestöd i Härnösands kommun. Där har man redan innan nuvarande PER-modell arbetat strukturerat med stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga. Fokus i hennes forskning har varit stödet till tidigt demenssjuka och deras anhöriga.

PER-modellen har utvecklats i samspel mellan forskning och utförande av stöd vid enheten för anhörig och närståendestöd i Härnösand.

Annika Kjällman-Alm (forskare vid Mittuniversitetet, institutionen för omvårdnad) och Pär Hägglund (enhetschef för anhörig och närståendecenter i Härnösand) har utvecklat PER-modellen som nu är varumärkesskyddad.

Detta innebär att andra kan ta del av PER-modellen och arbeta efter den så länge de följer konceptet för modellen. Licens är ett krav för användande av modellen. Licensieringen sker via MIUN Holding, Mittuniversitetets holdingbolag för intellektuella egendomar. Licensen är kostnadsfri. Tanken är att fler ska arbeta på samma sätt så fortsatt forskning möjliggörs. Användare av modellen får inte frångå modellen utan att det meddelas. Vidare ska alltid Annika Kjällman-Alm och Pär Hägglund anges som grundare av PER-modellen då presentationer, information etc. ges om modellen då dessa är upphovsmän till modellen och äger rättigheterna (den intellektuella egendomen).