Projekt Aron

Socialnämnden har beslutat att alla särskilda boenden i Härnösands kommun ska arbeta utifrån ett salutogent arbetssätt. Detta går ut på att fokus ska vara på det friska hos de äldre. Den äldres egna resurser ska tillvaratas och aktiviteter som främjar hälsa ska tillämpas.

Utifrån ett salutogent förhållningssätt är synen på människor att alla har någon form av hälsa oavsett sjukdom eller funktionshinder och den enskildes vilja, resurser och förmågor ska tillvaratas. Genom att arbeta salutogent tar man tillvara på den enskildes resurser. Det handlar om att gå från att ge omsorg till en passiv brukare till att stötta dem till att göra sysslor och aktiviteter själva. Vårdarna blir mer av pedagoger som ska göra brukarnas tillvaro begriplig och hanterbar i den mån det går. Blir tillvaron begriplig och hanterbar så blir den även meningsfull. I ett salutogent synsätt är personen alltid viktigare än sjukdomen eller funktionshindret.

Aronprojektet utgår från den nationella värdegrunden för äldre (del av Socialtjänstlagen).

I projektet ingår att skapa planering så att varje individs förutsättningar tas tillvara. Målet med projektet är att varje brukares resurser och förmågor tas tillvara på ett bättre sätt, nöjdheten hos brukarna ska öka samt förbättrad psykosocial arbetsmiljö för personalen.

För att skapa en omsorg som utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt behövs ett starkt ledarskap i vardagen. Detta är en naturlig del i projektets arbete.

I projektet ingår också ett arbete med att göra enheterna mer anhörigvänliga. Anhöriga ska vara självklara partners i omsorgen.

Projektledare: Linda Pettersson, enheten för anhörig och närståendestöd E-postadress: linda.pettersson@harnosand.se