Samverkan gällande demens

Härnösands kommun och vårdcentralerna i Härnösand (Södra sundet, Johannesberg och Öbacka) har ett nära samarbete kring demensfrågor.

Aktörerna har arbetsträffar där man förmedlar behov av medicinsk behandling samt råd och stöd till varandra för att på bästa sätt möta upp enskilda och anhörigas behov.