Utsatt för våld?

Det är av stor vikt att aggressivitet tas på allvar. Det kan handla om psykisk ohälsa som till exempel aggressivitet under inverkan av psykos. Den agiterade personen kan behöva hjälp i form av medicinering eller annat.

Män som blir deprimerade blir ofta mer irriterade och om de har en kognitionsnedsättning kan detta leda till agitation. Agitation kan vara verbal och fysisk men bör alltid uppmärksammas.  Rädsla är främsta orsaken till aggressivitet vilket medför att trygghetsskapande behövs.

Vid minnesstörning är en vanlig orsak till agitation omgivningens krav på den minnesstörde. Här följer några råd då du möter en minnesstörd person:

  • Argumentera aldrig !! Den minnesstörde utgår från dennes subjektiva uppfattning av situationen och lider många underlag och är inte hjälpt av att omgivningen påtalar alla fel.
  • Vid kognitionsnedsättning kan reaktionstiden bli förlångsammad så hälsa inte bara i förbifarten, invänta reaktion.
  • Vid minnesstörning, fånga in känslor. Vi människor knyter upp minnen på känslor så ge dem känslan så minns de bättre. Säg inte, minns du vad vi gjorde igår? Säg istället, vad trevligt vi hade igår då vi plockade blommor.
  • Rätta inte den minnessvage i onödan, erbjud istället hjälp.
  • Vid kognitionspåverkan kan man få ett drabbat omdöme och kanske säga saker som faller en in utan spärrar. I dessa fall är det viktigt att skilja på beteende och människan.

   
Bakom varje beteende finns en mening — även om den kan vara svår att förstå.
 

Kontakta gärna någon av våra konsulenter på Anhörigcenter för råd och stöd

Demens/psykiatrikonsulent Pär Hägglund, telefon 0611-34 82 32
Anhörigkonsulent Maria Sundin Forslund, telefon 0611-34 84 49
Anhörigkonsulent Barbro Jansson, telefon 0611-34 83 41