Vårdhundsteam

Hundteamet i Härnösands kommun

Härnösands kommun använder vård-och terapihundar på särskilda boende för äldre och dementa.

Vad är en terapi-/ vårdhund?
En terapi/vårdhund har testats för sin lämplighet i ett särskilt test och fått godkänt resultat i samtliga moment. Hunden har därefter tränats av sin ägare, med stöd av instruktörer, under den ettåriga utbildningen och tillsammans med föraren genomgått ett praktiskt test för certifiering med godkänt resultat. Hunden har tillsammans med sin förare till uppgift att träna, motivera och sprida glädje och välbefinnande till personer som har någon form av funktionsnedsättning. Hunden testas om vartannat år.

Hundens medverkan utformas så att sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor utvecklas och stärks. Träffar med hund sker utifrån remiss från HSL-personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast) och aktivitetsledare. Man får ett individuellt utarbetat program. Träffarna med hund sker i en träningslokal på boendet. Träningsresultatet utvärderas av ansvarig remittent.

Allt arbete med terapi- och vårdhund sker utifrån riktlinjer som tagits fram i kommunen där bland annat tas hänsyn till hygienaspekter, smittspridning, allergier och ansvarsfördelning. Hundteamet består av Annelie Hultin, arbetsterapeut och hennes hund Frej och Marie Norberg, undersköterska och hennes hund Ronja. Med i teamet finns också praktikanterna Lovis och Tyr.

Hundarna bidrar i förvaltningens arbete för att skapa ett värdigt liv och välbefinnande för våra äldre. Värdigt liv och välbefinnande är ett mål utifrån värdegrunden i socialtjänstlagen.

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna hundförarna:
Marie Norberg, undersköterska/hundförare 070-340 43 98
Annelie Hultin, arbetsterapeut/hundförare 070-340 19 37

Härnösands kommun rutiner och riktlinjer för vårdhundsteamPDF (pdf, 167.3 kB)

Läs gärna om "Vårdhund - i rehabilitering inom äldreomsorgen" i FoU-rapport 2012:11länk till annan webbplats

Här kan du se en film från hundteamet i Örnsköldsviks kommun