Anhörigstöd

Om din livssituation känns svår eller förändrad, på grund av att någon i familjen eller i din vänkrets har drabbats av sjukdom eller liknande, då finns:

Anhörig/närståendestödet för dig och den du bryr dig om. Du kan ringa till oss eller bara komma in. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta kontakt med någon, angående den som står en nära, men gör det! Det känns alltid bättre när man får dela sina funderingar och tankar med någon som förstår vad man går igenom.

Läs vår broschyr Anhörig/närståendestödPDF (pdf, 3.3 MB)

Läs mer om anhörigstöd på våra sidor Stöd till anhöriga / Social mötesplats

Kontakt

Anhörig- och närståendecenter
Gula Villan
Hospitalsgatan 21
871 31 Härnösand
Enhetschef Pär Hägglund, telefon 0611-34 82 32
Anhörigkonsulent Barbro Jansson, telefon 0611-34 83 41