Om ett barn far illa

Socialnämnden har ett utredningsansvar för vad som genom ansökan eller på annat sätt kommer till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd.

Det framgår av socialtjänstlagen att myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om något som kan innebära att nämnden bör ingripa.

Ärenden aktualiseras även genom att skolan, polisen, barnomsorgen eller någon annan som har kontakt med barnet gör en anmälan enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Även allmänheten uppmanas kontakta socialtjänsten om man misstänker att ett barn är i en utsatt situation eller behöver skydd.

Om du har misstankar eller vetskap om att ett barn far illa, ta kontakt med socialtjänsten på telefon: 0611-34 83 05 eller 0611-34 83 07

Är det akut, ring 112.

Anmälan

En anmälan kan göras anonymt, men det är alltid bäst om anmälaren kan stå för sina uppgifter.

Socialtjänsten arbetar både med frivilliga och tvingande insatser, så kallad myndighetsutövning. De tvingande insatserna används när alla frivilliga vägar är uttömda.

Socialtjänstens arbete och verksamhet bygger i första hand på frivillighet och arbetet fokuseras på barnets bästa.

Handbok från socialstyrelsen - Anmäla oro för barn-stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälarePDF (pdf, 556.3 kB)

Information från socialstyrelsen - Till dig som är skyldig att anmäla oro för barnPDF (pdf, 1.4 MB)

Kontakt

Barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp
Telefon: 0611-34 83 05 eller 0611-34 83 07
Socialjourens beredskap, ring 112