Resurser och verksamheter

Socialförvaltningen har ett ett HVB-hem, en stödboendeverksamhet för ensamkommande barn samt Bogården, ett dygnet-runt-hem för barn och föräldrar i behov av stöd.

Kontaktuppgifter
Tomas Sundqvist, telefon 070-313 31 35
Enhetschef Resursenheten

För mer information, kontakta barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp

Telefon: 073-274 30 82, 073-274 30 83