Till yrkesverksamma

  • I första hand gör vi utredningar av föräldraförmåga, även bedömningar av barns behov.

  • Våra utredningar bygger på föräldra- och barnobservationer och tar minst 8 veckor.

  • Även akuta inskrivningar för skydd och boende under kort tid.

  • Miljöterapeutiskt arbete.

  • Även anknytningsteori och systemteoretiskt arbete.

  • Vi jobbar efter uppdragsmodellen.

  • Primärt, men ej exklusivt, upptagningsområde är Västernorrland.

  • BBIC-certifierad kommun.

  • Kontakta oss via telefon vid förfrågan om plats.

  • Påskrivna placeringsbeslut krävs vid inskrivning.