Så arbetar vi på Tellus

Ungdomar provar på ridning
Ungdomarna provar på ridning.

Alla ungdomar har eget rum. Vi har blandat med pojkar och flickor i åldrarna 14-18 år. När man sedan fyller 18 år och flyttar ifrån Tellus till eget boende kan man få hjälp av Mobila Teamet med läxor och annat som kan vara svårt när man är ny i Sverige.

God man

Alla asylsökande ungdomar tilldelas en god man så fort som möjligt. God mannen är vårdnadshavare och har samma juridiska ställning som en förälder och företräder barnet/ungdomen i dess personliga intressen och ekonomi. Han/hon hjälper dem i deras asylärende.

God mannen fyller också en social funktion och kan vara en del i introduktionen till vårt samhälle. Får ungdomen permanent uppehållstillstånd (PUT) träder en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) in istället. Oftast är det den före detta god mannen.  

Läs om god man och särskild förordnad vårdnadshavare på överförmyndarenhetens hemsida.

Genomförandeplan

Vi är åtta personer som arbetar här. Det finns personal dygnet runt, så ungdomarna är aldrig ensamma. Alla ungdomar har en kontaktperson i personalen som tar hand om det övergripande som händer runt ungdomarna. Vid ankomst upprättar ungdomen och kontaktperson tillsammans med en socialsekreterare och god man en genomförandeplan.

Utbildning och fritid

Beroende på hur gamla våra ungdomar är, går de antingen i grundskolan eller en särskild gymnasieförberedande utbildning, IM (introduktionsprogrammet).

Ungdomarna utövar olika fritidsintressen. De vanligaste är fotboll, styrketräning och simning. Allt som Härnösands fritidsliv erbjuder försöker vi ordna att våra ungdomar får vara med på. Vi ordnar dessutom med utflykter och aktiviteter, bland annat lär vi dem åka skidor och skridskor.