Semret

Semret är ett av kommunens boenden för ensamkommande ungdomar i Härnösands kommun. Vi är ett HVB-hem (hem för vård eller boende) med plats för 11 ungdomar i åldern 14-18 år.

Ungdomarna som bor på Semret kommer oftast från asylboendet Tellus. De flesta som kommer vidare till oss har fått permanent uppehållstillstånd (Put). De kommer från många olika länder och kulturer, och både ungdomar samt personal lär sig av varandra varje dag.

Vårt mål är att ge ungdomarna en trygg och väl fungerande miljö, med ett bemötande som präglas av respekt och värme. Varje ungdom ska stödjas i sin individuella utveckling för att främja god livskvalitet.