Hur vi arbetar

Nyss nedkomna från Skuleberget
Nyss nedkomna från Skuleberget.

Personalen hjälper till med allt från läxläsning, fritidsintressen och matlagning till kontakt med god man, särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vårt arbete går till stor del ut på att vägleda och samtala med våra ungdomar. Det finns personal dygnet runt, så ungdomarna är aldrig ensamma. Personalen får regelbunden handledning i problemlösning, förhållningssätt och bemötande.

På Semret bor några ungdomar på boendet, och några ute i lägenheter. Vi har både pojkar och flickor i åldrarna 14-18 år. När man fyller 18 år och flyttar ifrån Semret till eget boende kan man få hjälp av Mobila Teamet med läxor och annat som kan vara svårt när man är ny i Sverige. 

Vem ansvarar för våra ungdomar?

Alla ungdomar har en god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. De har samma juridiska ställning som en förälder och företräder ungdomen i dess personliga intressen och ekonomi. De hjälper till vid besök på Migrationsverket, eller när ungdomen ska skaffa ID-handlingar och bankkonton. 

De fyller också en social funktion genom att vara en del i introduktionen till vårt samhälle. Bland annat kan de följa med på läkarbesök, handla kläder, delta i aktiviteter och evenemang.

Läs mer om godman och särskild förordnad vårdnadshavare på överförmyndarenhetens hemsida.

Kontaktperson och genomförandeplan

Alla ungdomar har två kontaktpersoner i personalgruppen som är mer insatta i det övergripande runt ungdomarna. De ska, liksom en förälder, till exempel hålla kontakt med skolan och god man, veta om när det är fotbollsträning och följa med på olika myndighetssamtal.

Kontaktpersonen fungerar som länk mellan ungdomen och den övriga personalen på Semret. Vid ankomst upprättar ungdomen och kontaktpersonen tillsammans med en socialsekreterare och god man en genomförandeplan. Planen ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete och utvärderas varje halvår.  

Utbildning och fritid

Beroende på hur gamla våra ungdomar är, går de antingen i grundskolan, på Folkhögskolan eller i en särskild gymnasieförberedande utbildning, IVIK.

Ungdomarna utövar olika fritidsintressen, såsom fotboll, styrketräning, simning och dans. Vi ordnar dessutom utflykter och aktiviteter, bl.a. lär vi dem att cykla, åka skidor och skridskor. Vi sätter ett värde i att lära dem sånt som är vanligt i det svenska samhället och våra trevliga svenska traditioner. Därför firar vi födelsedagar, jul och nyår, midsommar och påsk!