Stödboende

Efter organisationsförändring driver Härnösands kommun både HVB och Stödboende för ensamkommande barn och unga.

Stödboende är en ny placeringsform sedan 2016 och kan ses som ett komplement till HVB för de barn och unga som har ett mindre vårdbehov och till stor del är självständiga i sin dagliga livsföring men som ändå har behov av stöd från trygga vuxna.

Läxläsning
Foto: Sofia Lundell

De tre stödboendena utgör en gemensam organisation och har en gemensam personalgrupp för att kunna använda personalresurserna på bästa sätt och kunna ge barnen/ de unga de bästa möjliga förutsättningarna för integrering och etablering i samhället.

Stödboendet Satelliten
Satelliten har 10 platser som riktar sig till barn och unga från 16 år och uppåt som bedöms självständiga och kan klara den dagliga livsföringen till stor del på egen hand. Boendet är placerat på Köpmangatan 7 i Härnösand.

Stödboendet Vintergatan
Vintergatan har 11 platser som riktar sig till barn och unga från 16 år och uppåt som bedöms självständiga och kan klara den dagliga livsföringen till stor del på egen hand. Boendet är placerat på Rosenbäcksallén 18 i Härnösand.

Stödboendet Mobila Teamet
Mobila Teamet riktar sig till ungdomar över 18 år som har en hög nivå av självständighet och klarar den dagliga livsföringen bra på egen hand. Mobila Teamet består av lägenheter utspridda över centrala delarna av Härnösand. I dagsläget finns ett 20-tal ungdomar inskrivna.

Kontaktuppgifter:
Tomas Sundqvist 070-313 31 35
Enhetschef Resursenheten

Satelliten 070-340 18 06

Vintergatan 070-320 58 88

Mobila teamet 070-275 19 40